Qaynaq tikişlərinin yoxlanılması

Müasir avadanlıq və cihazlarla təchiz edilmiş peşəkar mütəxəsislərimiz avadanlıq və boruların qaynaq tikişlərinin zədəsiz üsulla ( maqnit və ultrasəs diaqnostikası ) yoxlanılmasını yerinə yetirir.