Qazanxanaların layihələndirilməsi

Təcrübəli mütəxəsislərimiz tərəfindən qazanxanaların layihələndirliməsi , quraşdırılması , servis xidmətlərinin aparılması və diaqnostikası işləri yerinə yetirilir.Hazırladığımız layihələr ekspertizadan keçirilərək quraşdırılır və quraşdırma aktı ilə təhvil verilir.