Çənlərin layihələndirilməsi

Müasir tələblərə uyğun olaraq , qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş sənədlər əsasında peşəkar mühəndislərimiz yeraltı və yerüstü çənlərin layihələndirilməsini , hesabatların aparılmasını həyata keçir.