?>
Balonların bərpası

Texniki sənədlər və müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırılmış təlimatlar əsasında dünyanın bir neçə ölkəsində istehsal edilmiş məişət balonları, ən müasir dəzgahlarla təchiz edilmiş xüsusi məntəqələrimizdə hidravlik və pnevmatik sınağı keçirilir, boyanır , təmir edilərək sifarişçiyə çatdırılır.