“Məişət Maye Qaz”QSC-nin 2021-cu  ilin yekunlarına görə illik H E S A B A T I