“Məişət Maye Qaz”QSC-nin 2020-cu  ilin yekunlarına görə illik H E S A B A T I