Qalıq resuslarının hesablanması

Beynəlxalq və müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırılmış təlimat əsasında avadanlıqların qalıq resursu təyin edilərkən onların ilkin layihə qalınlığı ilə diaqnostika vaxtı təyin edilən qalınlıq arasındakı fərq və avadanlıqda baş verən deformasiyalar , gövdədə , dibdə batıq , çat və s. amillər nəzərə alınır.