?>
Qaz təchizatı

Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan texniki-normativ sənədlər və İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş müvafiq lisenziyalar əsasında peşəkar mütəxəsislərin iştirakı ilə ( sənaye obyektlərinin , qazanxana qurğularının , şəxsi evlərin və s. ) qaz təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi , ekspertizadan keçirilməsi, quraşdırılması ( quraşdırılma aktının hazırlanması və təsdiq edilməsi ), pasportlaşdırılması və servis xidmətinin yerinə yetirilməsi tərəfimizdən həyata keçirilir.