?>
Diaqnostika

Qüvvədə olan texniki və normativ sənədlərə, beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq müvafiq lisenziya əsasında müasir texniki diaqnostika avadanlıqları vasitəsilə ( Olympus Epoch XT , UM 6500 və s. ) peşəkar mütəxəsislər tərəfindən qaz təchizatı qurğularındakı təzyiq altında işləyən avadanlıq və boruların , qoruyucu klapanların diaqnostik yoxlanılması tərəfimizdən həyata keçirilir.