?>
Bölgələrdə satışın təşkili

Məişət Maye Qaz “ QSC Azərbaycan Respublikasının ərazisində maye qaz satışını avtomobil nəqliyyatı və dəmiryolu nəqliyyatı vasitəsilə hayata keçirir.